Εγκατασταση
Φωτοβολταικών
Συστημάτων

Net-Metering
Autonomous Systems
Utility Scale Projects

Πάρτε τώρα τον έλεγχο του κόστους στα χέρια σας και μειώστε την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας με ολοκληρωμένη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από την Active Energy Solutions. Αφεθείτε στα χέρια των ειδικών και εξασφαλίστε οικονομία και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

H Active Energy Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούντην χρηματοδότηση τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή και την Συντήρηση φωτοβολταικών συστημάτων, Net Metering και μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Αναλαμβάνουμε
όλη την διαδικασία:

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Γιατί Φωτοβολταικό
(Net Metering)?

Μειώνετε τον λογαριασμό
του ηλεκτρικού σας ρεύματος

Μέσω του Net Metering συμψηφίζεται την παραγόμενη ενέργεια σας και έτσι μειώνετε τους λογαριασμούς σας.

Ελέγχετε το κόστος
του ηλεκτρικού σας ρεύματος

Με το φωτοβολταικό σας σύστημα προστατεύεστε από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμολογίων ρεύματος, οπότε έχετε σταθερή τιμή ρεύματος για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Φ/Β συστήματος.

Συμβάλετε στην
προστασία του περιβάλλοντος

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το ήλιο παράγει 91% λιγότερο CO2 από την παραγωγή με φυσικό αέριο και 96% από την παραγωγή με Λιγνίτη.Produce your own
Clean Energy.Ζητήστε προσφορά!


Ή τηλεφωνικά
Δευ. - Παρ. 10:00 - 17:00

toggle

213 099 4058